Consultanta

Print

Servicii de Consultanta

 Firma noastra este o societate comercială romanească cu capital integral privat, specializată în elaborarea de proiecte de consultanţă şi management în domenii variate, cu preponderenţă pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile.

 Vă oferim soluţii complete la elaborarea proiectelor pentru finanţare din fondurile structurale europene prin realizarea documentaţiei necesare şi asistenţă pe durata întregului proces de finanţare şi implementare a proiectului. Documentaţia presupune realizarea studiului de fezabilitate, a planului de afaceri, a strategiei de marketing, realizarea şi modelarea previziunilor financiare şi pregatirea documentelor anexate în forma solicitată de finanţator.
Beneficiarii serviciilor de consultanta pot fi atat persoane fizice cat si persoane  juridice. 

Programul Casa Verde 2012

 Programul " Casa Verde | persoane fizice " demarat de catre Ministerul Mediului si Padurilor prin intermediul Administratiei Fondului pentru Mediu, este un program de succes. 

Programul Casa Verde 2012 sumele de care puteti benificia :
Pentru instalarea panourilor solare, veti benificia de 6000 lei.
Pentru instalarea pompelor de caldura veti benificia de 8000 lei.
Pentru instalarea unei instalatii de producere a energiei termice, care se bazeaza pe resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice veti benificia de 6000 lei.

 Solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii in cadrul Programului " Casa Verde 2012" :  

  1. Este persoana fizica care isi are domiciliul pe teritoriul României; 
  2. Este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul; 
  3. Imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica; 
  4. Nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislatiei nationale in vigoare; 
  5. In activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.